جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

اطلاعات اصطلاحنامه


موضوع

Communication Theories
Traditional Communications
نظریه های ارتباطات
Communication Process
ارتباطات سنتی
فراگرد ارتباطات

شرح

این اصطلاحنامه خرد یکی از حوزه‌های اصطلاحنامه فرهنگی ایران (اصفا) به زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی و روسی است. همچنین شامل اصطلاحات مرجح فارسی به خط سیریلیک و اصطلاحات تاجیکی به خط سیریلیک و نیز خط فارسی است.همکاران ویراست دوم سه‌زبانه اصطلاحنامه فرهنگی ایران فتانه ترکاشوند و نرگس قدیمی بودند. برابرنهاده‌های انگیسی اصطلاحات را علی کربلایی نوروز وسید شمس‌الدین میرابوطالبی انجام داده‌اند. در ویراست بعدی مرتضی رزم‌آرا برابرنهاده‌های روسی و تاجیکی را به آن افزود. سپس داده های اصفا ‌در نرم افزار جامع کتابخانه ملی ایران (رسا) ویرایش و به SKOS/RDF تبدیل و اکنون در پلتفرم Skosmos در دسترس است.
مجری طرح SKOS/RDF سعیده اکبری داریان بوده است.آزیتا مالمیر ویرایش محتوایی و شکلی داده ها در رسا را برعهده داشته است. علیرضا بدرلو داده ها را تبدیل و پاکسازی کرده است. و حسن باقری مهابادی شخصی‌سازی‌هایSkosmos را انجام داده است.
Skosmos ‌در تنظیم سلسله مراتبی هر زبان، چنانچه معادلی در آن زبان در داده ها نباشد، اصطلاح مرجح عربی و در صورت نبود آن، اصطلاح مرجح فارسی را قرار داده است.
امیدواریم با اظهار نظر، پیشنهادها و نقدهای حرفه‌مندان علم اطلاعات و دانش‌شناسی، کاستی ها رفع و بر غنای این اصطلاحنامه افزوده شود.
This micro-thesaurus is one of the domains of Iranian cultural thesaurus (ASFA) in Persian, Arabic, English and Russian languages. Also it includes preferred Persian terms in Cyrillic script and Tajik terms in Cyrillic script as well as Persian script. The collaborators of the second trilingual edition of the Iranian Cultural Thesaurus were Fataneh Torkashvand and Narges Qadimi. English equivalents prepared by Ali Karbalaie-Nowroz and Seyyed Shamsodin Miraboutalebi. Morteza Razmara added Russian and Tajik equivalents to the next edition. So ASFA data of National Library of Iran software (RASA) was improved and converted to SKOS/RDF. This thesaurus now is available on Skosmos platform.
Saeedeh Akbari Daryan supervised the project SKOS/RDF. Azita Malmir edited and formed the data. Alireza Badrlou converted and cleaned up the data., and Hasan Baqeri-Mahabadi undertook customizations of Skosmos.
In setting the hierarchy of each language in Skosmos, if we couldn’t find an equivalent for a term in one language, the Arabic preferred term is provided. If Arabic equivalent was not found, the Persian preferred term is used.
We sincerely hope to receive comments and suggestions from the LIS professionals in order to enrich our work.

ناشر

National Library and Archives of Iran
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

پدیدآوران

Khosravi, Fariborz
خسروی، فریبرز

همکاران

Badrlou, Alireza
رزم آرا، مرتضی
کربلایی نوروز، علی
Akbari Daryan, Saeedeh
بدرلو، علیرضا
باقری مهابادی، حسن
Baqeri Mahabadi, Hasan
اکبری داریان، سعیده
Karbalaie Nowroz, Ali
ترکاشوند، فتانه
Torkashvand, Fattaneh
Malmir, Azita
قدیمی، نرگس
میرابوطالبی، شمس‌الدین
مالمیر، آزیتا
Miraboutalebi, Seyyed Shamsodin
Qadimi, Narges
Razmara, Morteza

تاریخ ایجاد

4 January 2022
چهاردهم دی ۱۴۰۰

حقوق اثر

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
National Library and Archives of Iran

نوع

Thesaurus
اصطلاحنامه

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-com/fa/page/asfa

شمار منابع بر پایه نوع

نوعشمار

شمار اصطلاح‌ها بر پایه زبان

زبان اصطلاح‌های مرجح اصطلاح‌های نامرجح اصطلاح‌های پنهان