جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Communication > Communication Process > Communication Skills

مرجح

Communication Skills  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-com/fa/page/asfa155764

این مفهوم را دانلود کن: