جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

وسایل ارتباطی > رسانه های گروهی

مرجح

رسانه های گروهی  

نامرجح

  • رسانه های همگانی
  • وسایل ارتباط جمعی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-com/fa/page/asfa155677

این مفهوم را دانلود کن: