جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

انتشارات  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-com/fa/page/asfa155617

این مفهوم را دانلود کن: