جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

وسائل الأتصالات > وسائل الأعلام الجماعیة

مرجح

وسائل الأعلام الجماعیة  

نامرجح

  • وسائل الأعلام العامة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-com/fa/page/asfa155677

این مفهوم را دانلود کن: