جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Communication Media > Mass Media

مرجح

Mass Media  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-com/fa/page/asfa155677

این مفهوم را دانلود کن: