جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Рамзкушоӣ  

نامرجح

  • رمزکشایی
  • рамзгушоӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-com/fa/page/asfa155679

این مفهوم را دانلود کن: