جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Communication Media > Mass Media > The Press > State-Run Press

مرجح

State-Run Press  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-com/fa/page/asfa155738

این مفهوم را دانلود کن: