جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

مرجح

سخنرانی ها (fa)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-com/fa/page/asfa1426424

این مفهوم را دانلود کن: