جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

алоқаҳои дастаҷамъӣ  

نامرجح

  • علاقه های دسته جمعی
  • эртэбототэ ҷамъӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-com/fa/page/asfa155604

این مفهوم را دانلود کن: