جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

алоқаҳои дусуя  

نامرجح

  • علاقه های دوسویه
  • эртэбототэ дусӯеҳ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-com/fa/page/asfa155605

این مفهوم را دانلود کن: