جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

алоқаҳои байнишахсӣ  

نامرجح

  • علاقه های بین شخصی
  • эртэбототэ миёнфардӣ

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-com/fa/page/asfa155608

این مفهوم را دانلود کن: