جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

алоқаҳои яксуя  

نامرجح

  • علاقه های یک سویه
  • эртэбототэ яксӯеҳ

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-com/fa/page/asfa155609

این مفهوم را دانلود کن: