جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

التواصل اللغوی  

نامرجح

  • تواصل اللغوی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-com/fa/page/asfa155612

این مفهوم را دانلود کن: