جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

وسایل ارتباطات میان فردی > پست الکترونیکی

مرجح

پست الکترونیکی  

نامرجح

  • ای .میل

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-com/fa/page/asfa155629

این مفهوم را دانلود کن: