جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Electronic Mail  

نامرجح

  • E.Mail

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-com/fa/page/asfa155629

این مفهوم را دانلود کن: