جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الملصقات  

نامرجح

  • ملصقات

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-com/fa/page/asfa155630

این مفهوم را دانلود کن: