جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Posters  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-com/fa/page/asfa155630

این مفهوم را دانلود کن: