جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Communication Media > Mass Media > News Agencies

مرجح

News Agencies  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-com/fa/page/asfa155666

این مفهوم را دانلود کن: