جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Шабакаҳои телевизионӣ  

نامرجح

  • شبکه های تلویزیونی
  • шабакэҳҳое тэлвезюнӣ

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-com/fa/page/asfa155689

این مفهوم را دانلود کن: