جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

صفحه آرایی  

نامرجح

  • لی آت

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-com/fa/page/asfa155694

این مفهوم را دانلود کن: