جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Communication > Communication Process

مرجح

Communication Process  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-com/fa/page/asfa155698

این مفهوم را دانلود کن: