جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Satellites  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-com/fa/page/asfa155716

این مفهوم را دانلود کن: