جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Шунавандагон  

نامرجح

 • شُنوندگان
 • мухотабон

در زبان های دیگر

 • Arabic

 • المستمعون
 • المشاهدون
 • المطالعون
 • مستمعون
 • مشاهدون
 • مطالعون
 • English

 • Listeners
 • Spectators
 • Studiers
 • Viewers
 • Persian

 • بینندگان
 • تماشاچیان
 • تماشاگران
 • شنوندگان
 • مخاطبان سینما
 • مطالعه کنندگان
 • Russian

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-com/fa/page/asfa155726

این مفهوم را دانلود کن: