جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Пресса  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-com/fa/page/asfa155731

این مفهوم را دانلود کن: