جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

المنشورات الدولیة  

نامرجح

  • منشورات الدولیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-com/fa/page/asfa155733

این مفهوم را دانلود کن: