جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

وسایل ارتباطی > منابع اطلاعاتی

مرجح

منابع اطلاعاتی  

نامرجح

  • مواد اطلاعاتی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-com/fa/page/asfa155757

این مفهوم را دانلود کن: