جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

وسائل الأتصالات > مصادرالمعلومات

مرجح

مصادرالمعلومات  

نامرجح

  • عناصر معلومات

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-com/fa/page/asfa155757

این مفهوم را دانلود کن: