جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Монеаҳои алоқа ва коммуникатсионӣ  

نامرجح

  • مانعه های علاقه و کامونیکتسیونی
  • мавонэъэ эртэботӣ

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-com/fa/page/asfa155760

این مفهوم را دانلود کن: