جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الأتصالات > مراحل المواصلات > مهارات التواصل

مرجح

مهارات التواصل  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-com/fa/page/asfa155764

این مفهوم را دانلود کن: