جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

وسایل ارتباطی > نمایشگاه ها

مرجح

نمایشگاه ها  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-com/fa/page/asfa155772

این مفهوم را دانلود کن: