جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

وسایل ارتباطی > رسانه های اجتماعی

مرجح

رسانه های اجتماعی  

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-com/fa/page/asfa1607161

این مفهوم را دانلود کن: