جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

وسایل ارتباطی (fa) > رسانه های اجتماعی (fa)

مرجح

رسانه های اجتماعی (fa)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-com/fa/page/asfa1607161

این مفهوم را دانلود کن: