جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Art Schools > Futurism

مرجح

Futurism  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-cul/fa/page/asfa160733

این مفهوم را دانلود کن: