جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مکتب های هنری > آینده گرایی

مرجح

آینده گرایی  

نامرجح

  • فوتوریسم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-cul/fa/page/asfa160733

این مفهوم را دانلود کن: