جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Школы искусств > Футури́зм

مرجح

Футури́зм  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-cul/fa/page/asfa160733

این مفهوم را دانلود کن: