جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

المدارس الفنیة > المستقبلیة

مرجح

المستقبلیة  

نامرجح

  • مستقبلیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-cul/fa/page/asfa160733

این مفهوم را دانلود کن: