جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

هنر و فرهنگ > هنر > عکاسی > عکاسی فیلم

مرجح

عکاسی فیلم  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-cul/fa/page/asfa161236

این مفهوم را دانلود کن: