جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Мактабҳои ҳунарӣ  

نامرجح

  • مکتب های هنری
  • мактабҳое ҳунарӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-cul/fa/page/asfa161516

این مفهوم را دانلود کن: