جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الفن و الثقافة  

نوع

  • مجموعه

نامرجح

  • فن و الثقافة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-cul/fa/page/asfa1702028

این مفهوم را دانلود کن: