جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الاعتمادات > ائتمانات المستهلکین

مرجح

ائتمانات المستهلکین  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156391

این مفهوم را دانلود کن: