جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الاقتصاد > الأقتصاد الصناعی

مرجح

الأقتصاد الصناعی  

نامرجح

  • أقتصاد الصناعی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156407

این مفهوم را دانلود کن: