جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

> الأوضاع الاقتصادیة

مرجح

الأوضاع الاقتصادیة  

اعم

نامرجح

  • أوضاع الاقتصادیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156437

این مفهوم را دانلود کن: