جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

عجزالمیزانیة > طروء عجز فی المیزانیة

مرجح

طروء عجز فی المیزانیة  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156439

این مفهوم را دانلود کن: