جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

المؤسسات المالیة > البنوک > البنوک التخصصیة

مرجح

البنوک التخصصیة  

نامرجح

  • بنوک التخصصیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156480

این مفهوم را دانلود کن: