جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

المؤسسات المالیة > البنوک > المصارف الحکومیة

مرجح

المصارف الحکومیة  

نامرجح

  • مصارف الحکومیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156484

این مفهوم را دانلود کن: