جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

القطاع العام > القطاع العام

مرجح

القطاع العام  

نامرجح

  • قطاع العام

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156492

این مفهوم را دانلود کن: