جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

المنتجات الزراعیة > منتجات المواشی

مرجح

منتجات المواشی  

نامرجح

  • المنتجات الحیوانیة
  • منتجات الحیوانیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156611

این مفهوم را دانلود کن: