جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

المنتجات الزراعیة > صمغ الكتيراء

مرجح

صمغ الكتيراء  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156612

این مفهوم را دانلود کن: