جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

المجتمع الحدیث  

نامرجح

  • المجتمع
  • المجتمع الأستهلاکی
  • مجتمع الأستهلاکی
  • مجتمع الجماهیری
  • مجتمع الحدیث

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156633

این مفهوم را دانلود کن: